Töökava

Aeg

Draamatunni sisu

Metoodika

Tulemused

September

Sissejuhatus ainesse. Draama olemus. Näidend. Tegelaskõne: dialoog, monoloog, repliik, remark.

 

Eesmärkide seadmine. Draama olemuse arutelu. Teatriolemus ja tegelaskõne mõisted.

Tunneb mõisteid, oskab sõnastada draama põhiolemuse

Oktoober

Inimene kui märk. Kehakeel. Žestikulatsioon. Žestide tähenduserinevused kultuuriti. Miimika, poos, kõnnak.

Tableau, pantomiim. Meeleolu, karakteri, stereotüübi, suhtumise edastamine kehakeele abil. Vaatlus, võrdlus, analüüs, jäljendamine.

Tunneb mõisteid, on teadlik oma kehakeele sõnumitest, suudab kehakeelt kontrollida ja arendab oskusi, et seda vajadusel muuta

Oktoober

Draamatika žanrid – draama, tragöödia, komöödia, tragikomöödia. Draamateose kompositsioon. Vaatus, stseen.

Mõistete tundmaõppimine ja eristamine. Analüüsib näidendi kompositsiooni ja põhjendab selle ülesehitust

Oskab nimetada dramaatika põhižanrite tunnused, oskab analüüsida ja põhjendada

November

Keskendumine. Tähelepanu. Kujutlusvõime. Taju

Tegevused kujuteldavate esemetega. Draamamängud.

Suudab keskenduda, olla tähelepanelik ja tegeleb kujutlusvõime arendamisega, suudab sisse elada kellegi teise pakutud ideedesse.

November

Performance ja happening. Farss, jant ja sketš. Koomika liigid: situatsiooni-, karakteri- ja sõnakoomika.

Erinevused happening ja performance eesmärkidest ning teatrilavastuse eesmärkides. Arutleb huumori tähenduse üle elus, leiab draamas erinevaid koomikavõtteid.

Teab mõistete tähendust, oskab tuua välja erinevusi.

Detsember

Farss, jant ja sketš. Roll ja karakter.

Töö teksti ja rolliga. Rollimäng. Improvisatsiooonilised karakterikujundamise ülesanded.

Mõtesta rolli ja karakteri tähendust. Tunneb karakteriloomise vahendeid, oskab luua rolli ja selles püsida.

Detsember

Hääl. Hääle tugevus, energia, toon, tämber, rääkimise selgus. Tempo, diktsioon, dünaamika.

Luuletuste lugemine hääle omadusi varieerides. Artikulatsiooniharjutused.

Oskab kasutada oma häält sobiva tugevuse ja tooniga, esineb selge artikulatsiooniga

Jaanuar

Karakter ja roll. Rolli loomine ja selles püsimine. Karakteri kujundamine.

Draamamängud.

Improvisatsioonid. Töö teksti ja rolliga.

Mõtestab rolli ja karakteri tähenduse erinevust. Julgeb pakkuda välkideid ja kasutada erinevaid võtteid. Reageerib grupis spontaanselt teiste pakutud ideedele. Oskab rakendada teadmisi inimlikest väljendusvahenditest karakteri loomiseks.

Jaanuar

Teatrimärgid. Metafoorid. Lava- ja helikujundus. Rekvisiidid.

Draamamängud.

Lugude loomine ja esitamine. Draamastseeni lava- ja helikujunduse loomine. Rekvisiitide kujundlik kasutamine. Töö teksti ja rolliga.

Oskab luua, arendada, struktureerida ja esitada lugusid. Oskab luua ja tõlgendada metafoore.

Veebruar

Stiilid ja žanrid. Kostüüm, mask ja grimm.

Ettevalmistusega draamastseenid erinevates žanrites. Töö teksti ja rolliga.

Oskab eritleda stiilitunuseid ja oskab valida eesmärgiga sobiva stiili ja mõistab stiiliühtsuse ja stiilide eklektika mõju publikule.

Veebruar-

Märts

Lavastus kui tervik.

Tervikliku lavastuse loomine. Etenduse analüüs. Töö teksti ja rolliga.

Tunneb teatrimärke ja oskab neid tõlgendada, oskab igakülgselt analüüsida etenduse tugevusi ja nõrkusi, kasutades vastavat terminoloogiat.

Aprill

Lavastus kui tervik

Ühine etenduse külastus. Etenduse analüüs.

Oskab analüüsida etendust, kasutades vastavat terminoloogiat.

 

Aprill-Mai

Foorumteater

Foorumteatri olemuse arutelu, tundma õppimine. Loo loomine tuginedes ühiskonna olulistele teemadele. Karakteri loomine ja läbimäng.

Teab foorumteatri metoodikat ning oskab välja tuua, milliste ühiskondlike teemadega on sobilik antud metoodikat kasutada.

Mai

Tagasiside

Tagasiside andmine enda oskustest lähtuvalt. Kirjalik või suuline enesereflektsioon

Oskab anda hinnangu oma isiksuse arengule, grupitööle ning tunneb põhimõisteid.

Näiteringi juhendaja
Kaie Pranno

Teated

Loe veebruari infokirja!

____

Piletimaailma müügipunkt

avatud E-R 10.00-18.00

____

Piletiinfo kinokülastajale.

____

23. veebruaril kultuurikeskus ja Piletimaailma müügipunkt avatud kella 10.00-14.00

Kino

Veebr
25

25.02.2018 15:00 - 16:30

Veebr
25

25.02.2018 17:00 - 19:00

Veebr
25

25.02.2018 19:00 - 21:00

Veebr
28

28.02.2018 18:00 - 20:00

Veebr
28

28.02.2018 20:00 - 22:00

Teater/Kontsert

Mär
1

01.03.2018 19:00 - 23:00

Mär
7

07.03.2018 19:00 - 20:30

Mär
10

10.03.2018 11:00 - 15:00

Sündmused

Kalender

loader