Lestafestival 2016-2017 projekt sai teoks tänu PRIA Leader meetme toetusele.

Selleks et panna inimesi märkama ja leidma endas inspiratsiooni ja ettevõtlikkust märgata ja arendada piirkonda on vaja välist mõjutus, tõuget ja toetust. Lestafestivali kaheaastase programmi eesmärgiks on tõsta teadlikkus nii Kõrgessaare piirkonna võimlaustest kui sarnastest kohtadest üle Hiiumaa. Tutvustada hääbunud rannakalanduse kultuuri, tuua välja kala kui tooraine väärtused ning inspireerida inimesi tegutsema merenduse ja kalanduse valdkonnas.

Lestafestivali 2016-2017 astate programmi raames toimusid mitmed töötoad, kus iga osaleja sai tervikliku ettekujutuse kalaga seonduvast tööprotsessidest. Alates kalapüügist (lestakala püügivõistlus), kala võrkudest välja võtmine ning puhastamine (töötoad). Kohapeal olid pikaaegse kogemusega ja ka algajad kalamehed, kes on elukutselised või siis hobikalurid. Tänu Lestafesti programmile kalurid said kogukondlikku toetust jätkata ning nii mõnigi sai inspiratsiooni karjäärivõimlausteks. Elukutse valiku kõrval mitte vähem tähtsam on piirkond ise. Tänu Lestafesti programmile, mis kutsus osalema huvilisi üle terve Eesti, sai elanikkond enam teada Hiiumaast ja saarel tegevusvõimalustest. See lõi omakorda hea võimaluse piirkonna arenguks ja potentsiaalsete ettevõtluspartnerite huvi tegutseda antud piirkonnas.

Projekti elluviimisesse on kaasatud mitmed partnerid üle Hiiumaa ning tänu sellele kogukond tundis ennast ühtsena ja toetas jätkusuutliku piirkonna arengut. Kogukonna heaolu sõltub igast kogukonna liikmest, tema soovist panustada ja hoida kogukonda. Lestafestivali programmi abil saavad kogukonna liikmed tuge ja motivatsiooni jätkata. Ning külastajatel oli võimalus osas saada Hiiumaa rannakalanduse eripärast ning sellega ühtlasi turundades piirkond väljas pool Hiiumaad.

Projekti aitas ellu viia suur kogukond, kuhu kuulus ca 100 inimest ning kahe aasta peale kokku Lestafestivalist sai osa ca 2000-2500 inimest. Projekti tulemusena eeldetavasti oluliselt tõuseb teadliku piirkonna toorainest, selle kasutamise ja hankimise võimlaustest. Kogukond saab tuge ja avardub suurem potentsiaal selle kasvuks tänu teadvustamisele, et elatakse atraktiivses elukeskkonnas. Sealjuures projekt innustab ka teisi panustama samalaadsete sündmustega väärtustama kogukonda ja atraktiivset elukeskkonda.

Erinevalt paljudest projektidest, lestafestivali programm on suunatud kogu perele, kogu pere tegevsutele. Selleks et tagada traditsioonide ja väärtuste jätkusuutlikkust on oluline mõelda perekonna kui terviku peale. Luua keskkond, mis pakub huvi nii lastele, lastevanematele kui ka nende vanematele. Hiiumaa on suurepärane elukeskkond tervele perekonnale ning lestafestivali programm on selles osas hea näitaja.Tänu läbimõeldud kommunikatsiooni tegevustele Hiiumaa sai üle vabariikliku kajastuse kui terve ja atraktiivne elukeskkond. Hiiumaa eripära ei seisne ainult saarelisuses või kalanduses, vaid ka kogukonna, traditsioonide ja elutoimimise pärast. 

 

 

                                                                    

Teated

* Broneeri laud aastavahetuse peole siit!

NB! Kultuurikeskuse meiliaadressid on: nimi.perenimi@hiiumaa.ee 

* Kultuurikeskus ja Piletimaailma müügipunkt avatud E-R 10.00-18.00 

24.-26.dets.suletud, 31.dets. avatud 10-15

Piletiinfo kinokülastajale 

 Detsembrikuu infokiri! 

 

Kino

Dets
20

20.12.2018 9:00 - 14:30

Dets
20

20.12.2018 18:00 - 19:30

Dets
20

20.12.2018 20:00 - 21:00

Dets
28

28.12.2018 18:00 - 19:38

Dets
28

28.12.2018 20:00 - 21:45

Jan
21

21.01.2019 18:00 - 19:00

Teater/Kontsert

Jan
30

30.01.2019 19:00 - 20:15

Veebr
21

21.02.2019 18:00 - 19:00

Mär
18

18.03.2019 19:00 - 21:20

Sündmused

Dets
19

19.12.2018 19:00 - 21:00

Dets
21

21.12.2018 18:00 - 21:00

Dets
23

23.12.2018 12:00 - 13:00

Dets
31

31.12.2018 21:00 - 23:45

Dets
31

23:59 31.12.2018 - 0:29 01.01.2019