default_mobilesplash

Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Uus tn 12 maaüksuse detailplaneeringu koostamine

Hiiu Vallavolikogu 20. märtsi 2014 otsusega 66 algatati Kärdla linna Uus tn 12 maaüksuse detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on 4219 m2 suuruse krundi ehitusõiguse määramine hoolekandeasutuse hoone püstitamiseks. Krundile planeeritakse kuni kaks hoonet, maksimaalne ehitusalune pindala kuni 1800 m2, suurim kõrgus kuni 8 m, suurim korruselisus kuni kaks.

Kärdla linna üldplaneering on planeeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks määranud üldkasutatava hoone maa.

Detailplaneeringu koostamise algatmise otsuse ja lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/document.aspx?id=14815