default_mobilesplash

Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Hiiu Vallavolikogu korraline istung 12. detsembril 2013

Hiiu Vallavolikogu korraline istung toimub 12. detsembril 2013 algusega kell 16.00 aadressil Keskväljak 5a, Kärdla

PÄEVAKORD:

 1. Vallavalitsuse infotund
 2. Ametiasutuste ümberkorraldamine
 3. Hiiu Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
 4. Hiiu valla ametiasutuse palgajuhend - I lugemine
 5. Hiiu valla ametiasutuse hallatavate asutuste palgajuhend - I lugemine
 6. Kärdla linna 2013.a III lisaeelarve - I lugemine
 7. Hiiu valla 2014.a eelarve - I lugemine
 8. Hiiu valla eelarvestrateegia 2014-2017 -  l lugemisel
 9. Hiiu valla eelarve reservfondi kasutamise kord
 10. Maamaksumäära kehtestamine
 11. Maaüksuse tasuta võõrandamise taotluse esitamine
 12. Vallavara võõrandamine
 13. Hiiu valla osalemine Eesti Linnade Liidus
 14. Detailplaneeringu koostamise algatamine
 15. Vee –ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine
 16. Projekti kaasfinantseeringu tagamine
 17. Täiendava lapsetoetuse määramise ja maksmise kord
 18. Toimetulekutoetuse määramisel arvestatavate eluruumi kulude piirmäärad
 19. Kärdla Ühisgümnaasiumi hoolekogusse esindaja nimetamine
 20. Lauka Põhikooli hoolekogusse esindaja nimetamine
 21. Alatise eelarve- ja majanduskomisjoni täiendava liikme nimetamine
 22. Alatise keskkonna- ja ehituskomisjoni aseesimehe  valimine
 23. Tulemustasu maksmine
 24. Muud küsimused