default_mobilesplash

Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Valitsuse istung, 04.12.2013

1. Volikogule esitatav eelnõu:
1.1 Hiiu valla eelarvestrateegia

Valitsuse otsused:
Alates 1.jaanuarist 2014 hakkab Hiiu Valla Teatajas ametlike teadete ühe teate hinnaks olema 10 eurot. Väljaspool Hiiu valda registreeritud äriühingutele ning füüsilistele isikutele on Hiiu Valla Teatajas reklaami, kuulutuse vm kommertsteksti avaldamise hinnaks 0,50 eurot/cm2.

Tunnistati kehtetuks Kõrgessaare Vallavalitsuse 10.detsembri 2009 määrus „Informatsiooni avaldamine".

Vallavanem Gerog Linkovile, kui aktsionäriõigusi teostavale isikule aktsiaseltsis Kärdla Veevärk, tehti ülesandeks esitada üldkoosolekule ettepanek kutsuda nõukogust tagasi Aivar Kogermann ja nimetada uueks nõukogu liikmeks Hiiu valla poolt Jaanus Valk.

Kinnitati projekteerimistingimused Põllu tn 4 elektrivarustuse maakaabliga ja kaitsme nimivoolu suurendamiseks. Projekteerimistingimuste taotleja Elektrilevi OÜ.

Väljastati kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Hiiu valla Kalana küla Neitsisääre maaüksusele.

Eraisikule anti tagatiskiri tema õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku makusumuse tasumiseks Pärnu linna huvikoolis.