default_mobilesplash

Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Valitsuse istung, 15.01.2014

Kasutusload: SA Kärdla Sadam – püstitatud Kärdla külalis-ja reisisadamale koosseisus sadama kai, lainemurdja, mul, laevakanal ja selle juurde kuuluvad rajatised, parkla; SA Kärdla Sadam – püstitatud liitsihi ülemisele tuulepaagile; MTÜ Hiiu Maakonna Tuletõrjeühing – püstitatud laste mänguväljakule.

Ehitusload said: Elektrilevi OÜ elektri maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks Metsa AJ fiider F2 rikete vähendamiseks; OÜ Hiiu Teed parkla püstitamiseks Allika 40 ja tänava vahele.

Kooskõlastati Kärdlas, Posti tn 4a mootorrataste, mopeedide ja jalgrataste eksamisõidu platsi tehnilise projekti koostamise nõuded.

Seoses teekatte kandevõime taastumisega tunnistati kehtetuks Vallavalitsuse 29.10.2013 määrus „Kohalike maanteede ajutine sulgemine".

Kinnitati Hiiu valla hankekord.

Moodustati läbirääkimisteks Haridus- ja Teadusministeeriumiga üldkeskhariduse andmise tagamiseks Hiiu vallas komisjon koosseisus: Ivo Eesmaa, Georg Linkov, Ermo Mäeots, Jüri Ojasoo, Jaanus Valk, Margit Kagadze, Inge Elissaar, Märt Rannast ja Hiiu Vallavalitsuse haridus-ja kultuuriosakonna juhataja.

Muudeti Kärdla Linnavalitsuse 3. jaanuari 2013 korraldust nr 1 "Kärdla Ühisgümnaasiumi hoolekogu moodustamine," nimetades lastevanemate esindaja Margit Kagadze asemel koosseisu Andrus Ilumets ning vallavolikogu esindaja Inge Taltsi asemel hoolekogu liikmeks Margit Kagadze.