Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Avalikud üritused

Avalike ürituste kava/kuhu minna

 

Avaliku ürituse korraldamine

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud kontsert, etendus, tantsuõhtu, spordivõistlus, näitus, filmivõte, laat, reklaamiüritus, rongkäik (v.a avaliku koosoleku seaduses sätestatud rongkäigud), ilutulestik ja muud sellised üritused, mis kannavad esteetilist ja kunstilist eesmärki ning toimuvad Hiiu valla haldusterritooriumil vabas õhus.

Avaliku koosolek on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust ning seda reguleerib korrakaitseseadus.

Spordivõistluste korraldamist reguleerib täiendavalt spordiseadus.

Avalikku üritust võib korraldada teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus Hiiu Vallavalitsuse poolt väljastatud loa olemasolul.

 

Ürituse korraldamiseks loa taotlemine

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/420092016007

Loa saamiseks esitab avaliku ürituse korraldaja Hiiu Vallavalitsusele avaliku ürituse korraldamise taotluse. Allkirjastatud taotluse võib saata e-postiga See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või saata aadressil Keskväljak 5a, Kärdla 92413.

Luba ei pea taotlema vallavalitsuse või vallavalitsuse hallatava asutuse korraldatava kultuuri, etendus-, spordi- või mõne muu sarnase ürituse läbiviimiseks.
Samuti ei pea luba taotlema korraldajale kuuluval maaüksusel korraldatava ürituse korral. Sellise ürituse toimumisest peab korraldaja vallavalitsust kirjalikult teavitama ning teatama vastutava isiku nime ja kontaktandmed.

Päästeameti kooskõlastus on vajalik juhul, kui avalikul üritusel tehakse lõket (nt jaanipäev). Avalikul üritusel lõkke tegemisel tuleb päästeametiga kooskõlastada lõkke asukoht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus.

ilutulestiku korraldamise taotluse blankett (doc), (pdf), (odt), (rtf)
avaliku ürituse korraldamise taotluse blankett (doc), (pdf), (odt), (rtf)

Kärdla Linnapargi kasutamisel broneerida aeg Kärdla kultuurikeskuses See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või tel 463 2192; 530 03234.

Villalao kasutamisel broneerida aeg Hiiu Vallavalitsuse majandusosakonnas See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või tel 46306087; 503 4688.

 

Täpsem info: Hiiu Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond,
 Maarja Liik tel 463 6073; 586 00972 või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..


Teede ja tänavate sulgemise taotluse blankett

Korrakaitseseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015206?leiaKehtiv
Spordiseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/1013701?leiaKehtiv
Hiiu valla heakorraeeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/424112016035