Lestafest 2019

Vaata ka  https://www.facebook.com/Lestafest/

_____________________________

 

Lestafestival 2016-2017 projekt sai teoks tänu PRIA Leader meetme toetusele.

Selleks et panna inimesi märkama ja leidma endas inspiratsiooni ja ettevõtlikkust märgata ja arendada piirkonda on vaja välist mõjutus, tõuget ja toetust. Lestafestivali kaheaastase programmi eesmärgiks on tõsta teadlikkus nii Kõrgessaare piirkonna võimlaustest kui sarnastest kohtadest üle Hiiumaa. Tutvustada hääbunud rannakalanduse kultuuri, tuua välja kala kui tooraine väärtused ning inspireerida inimesi tegutsema merenduse ja kalanduse valdkonnas.

Lestafestivali 2016-2017 astate programmi raames toimusid mitmed töötoad, kus iga osaleja sai tervikliku ettekujutuse kalaga seonduvast tööprotsessidest. Alates kalapüügist (lestakala püügivõistlus), kala võrkudest välja võtmine ning puhastamine (töötoad). Kohapeal olid pikaaegse kogemusega ja ka algajad kalamehed, kes on elukutselised või siis hobikalurid. Tänu Lestafesti programmile kalurid said kogukondlikku toetust jätkata ning nii mõnigi sai inspiratsiooni karjäärivõimlausteks. Elukutse valiku kõrval mitte vähem tähtsam on piirkond ise. Tänu Lestafesti programmile, mis kutsus osalema huvilisi üle terve Eesti, sai elanikkond enam teada Hiiumaast ja saarel tegevusvõimalustest. See lõi omakorda hea võimaluse piirkonna arenguks ja potentsiaalsete ettevõtluspartnerite huvi tegutseda antud piirkonnas.

Projekti elluviimisesse on kaasatud mitmed partnerid üle Hiiumaa ning tänu sellele kogukond tundis ennast ühtsena ja toetas jätkusuutliku piirkonna arengut. Kogukonna heaolu sõltub igast kogukonna liikmest, tema soovist panustada ja hoida kogukonda. Lestafestivali programmi abil saavad kogukonna liikmed tuge ja motivatsiooni jätkata. Ning külastajatel oli võimalus osas saada Hiiumaa rannakalanduse eripärast ning sellega ühtlasi turundades piirkond väljas pool Hiiumaad.

Projekti aitas ellu viia suur kogukond, kuhu kuulus ca 100 inimest ning kahe aasta peale kokku Lestafestivalist sai osa ca 2000-2500 inimest. Projekti tulemusena eeldetavasti oluliselt tõuseb teadliku piirkonna toorainest, selle kasutamise ja hankimise võimlaustest. Kogukond saab tuge ja avardub suurem potentsiaal selle kasvuks tänu teadvustamisele, et elatakse atraktiivses elukeskkonnas. Sealjuures projekt innustab ka teisi panustama samalaadsete sündmustega väärtustama kogukonda ja atraktiivset elukeskkonda.

Erinevalt paljudest projektidest, lestafestivali programm on suunatud kogu perele, kogu pere tegevsutele. Selleks et tagada traditsioonide ja väärtuste jätkusuutlikkust on oluline mõelda perekonna kui terviku peale. Luua keskkond, mis pakub huvi nii lastele, lastevanematele kui ka nende vanematele. Hiiumaa on suurepärane elukeskkond tervele perekonnale ning lestafestivali programm on selles osas hea näitaja.Tänu läbimõeldud kommunikatsiooni tegevustele Hiiumaa sai üle vabariikliku kajastuse kui terve ja atraktiivne elukeskkond. Hiiumaa eripära ei seisne ainult saarelisuses või kalanduses, vaid ka kogukonna, traditsioonide ja elutoimimise pärast. 

 

 

                                                                    

Teated

 *Juunikuu infokiri

* Kultuurikeskus ja Piletimaailma müügipunkt avatud E-R 10.00-18.00 

Piletiinfo kinokülastajale

* Piletiinfo teatrikülastajale 

 

 

Kino

Üritusi ei ole

Teater/Kontsert

Jul
24

24.07.2019 19:00 - 20:30

Jul
25

25.07.2019 19:00 - 20:30

Jul
26

26.07.2019 22:00 - 23:30

Jul
27

27.07.2019 19:00 - 20:30

Sündmused

Jun
29

29.06.2019 14:00 - 17:00

Jul
12

12.07.2019 14:00 - 23:30

Jul
13

13.07.2019

Jul
13

13.07.2019 11:00 - 14:00

Jul
13

13.07.2019 11:00 - 14:00

Jul
13

13.07.2019 16:00 - 18:00