Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Hiiu Vallavalitsuse privaatsuspoliitika

Kinnitatud vallavanema
19.08.2015 käskkirjaga nr 20-1/24

Avalik teave

Hiiu Vallavalitsuse valduses olev teave on avalik teave, sest see on saadud või loodud avalikke ülesandeid täites. Siiski ei ole kogu teave piiramatult kättesaadav, vaid seaduse kohaselt tuleb teatud teabe kättesaadavust piirata.

Piiratud juurdepääsuga on eelkõige teave, mis puudutab isikute eraelu või delikaatseid isikuandmeid, et tagada isikute privaatsus ja eraelu kaitse.

Mis on isikuandmed?

Juriidilisel isikul ei ole isikuandmeid, sest isikuandmed on andmed füüsilise isiku kohta, mis võimaldavad teda tuvastada. Mitte kõik isikuandmed ei ole juurdepääsupiiranguga, vaid tunnistame asutusesiseseks kasutamiseks järgmise teabe:

 • delikaatsed isikuandmed (nt andmed terviseseisundi või puude kohta);
 • oluliselt isiku eraelu puutumatust kahjustavad isikuandmed;
 • perekonnaelu üksikasju kirjeldavad andmed;
 • teave sotsiaalabi või sotsiaalteenuste osutamise taotlemise kohta.

Teie isikuandmeid töötleme ainult meile õigusaktidega pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks, peamiselt Teile vastamiseks või Teie taotluse alusel otsuse tegemiseks.

Juriidilise isiku esindaja kontaktandmed on avalikud ning seetõttu palume Teil kasutada juriidilist isikut esindades oma tööalaseid kontaktandmeid, mitte isiklike.

Avalikustatud teave

Suur osa meie tegevusega seotud teabest on kättesaadav meie kodulehel www.hiiuvald.ee, sh dokumendiregistri kaudu.

Dokumendiregister

Hiiu Vallavalitsuse elektrooniline dokumendiregister kajastab kogu asutuse dokumentatsiooni teatud eranditega (nt raamatupidamise dokumente ei registreerita dokumendiregistris). Eraisiku nimi kajastatatakse dokumendiregistri avalikus vaates automaatselt initsiaalidega. Juhul, kui on tegemist juurdepääsupiiranguga teabega, on nähtav vaid dokumendi saabumise või väljastamise fakt.

Dokumendiregistri kasutamise juhendi leiate: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/kasutusjuhend.pdf

Meie poole pöördumine

Kui Te ei leia meie kodulehelt teavet, mis Teid huvitab, saatke meile teabenõue See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või kodulehe kaudu kasutades vormi "Teabenõude esitamine" (kontaktide all). Lisaks on võimalik meiega kontakteeruda nupukese "Vallakodanik märkab" kaudu, et teavitada meid, kui Teil on midagi silma jäänud.

Kõikide taotluste dokumendivormid leiab meie kodulehelt vastava valdkonna alt.

Kui olete meie poole pöördunud küsimuses, mille lahendamine kuulub mõne teise asutuse pädevusse, edastame Teie kirja neile ning teavitame sellest ka Teid.

Kolmandatele isikutele edastame Teie isikuandmeid ainult juhul, kui meil on selleks seadusest tulenev kohustus (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja, kohus).

Teil on õigus tutvuda Teie kohta kogutud isikuandmetega ning teada saada, miks ja kuidas on Teie isikuandmeid kasutatud. Selleks pöörduge julgesti meie poole, et leida sobivaim viis, kuidas seda teha.

Samuti andke meile teada, kui Teie hinnangul ei ole Teie isikuandmed korrektsed, et me saaksime need parandada.

Kirjavahetust säilitame üldjuhul viis aastat. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Isikuandmete edastamine registritele

Hiiu Vallavalitsusel on kohustus teatud juhtudel edastada Teie isikuandmeid riiklikele registritele. Edastame oma kohustuste täitmisel isikuandmeid:

 • rahvastikuregistrile;
 • sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrile;
 • ehitisregistrile;
 • majandustegevuse registrisse;
 • Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS);
 • Maksu- ja Tolliametile;
 • maamaksusüsteemi;
 • statistikaametile
 • planeeeringute andmebaasi GIS.

Hiiu Vallavalitsus peab oma kohustuste täitmiseks isikuandmeid sisaldavat Kärdla koerte registrit, jäätmevaldajate registrit ning kalmisturegistrit.

Küsimuste ja pretensioonide korral pöörduge meie poole See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 463 6082 või 512 1247. Kõikide meie teenistujate kontaktandmed on kättesaadavad: http://hiiuvald.ee/valla-juhtimine/vallavalitsus/vallavalitsuse-teenistujad

Vastame Teile meeleldi!