Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linnas Nuutri jõe paisudele kalapääslate püstitamise projekt

Hiiu vallavalitsus taotles Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014 - 2020 meetme 3.3 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine"
raames toetust projektile "Kärdla linnas Nuutri jõe paisudele kalapääslate püstitamine" rahastust. Projekti toetus edastati 15.
veebruar 2017 otsusega nr 17-6/52, milles otsustati vallavalitsust toetada 41680.00 euroga.

Kalapääsude rajamise töid rahastati Euroopa Merendus ja Kalandusfondist läbi MTÜ Hiiukala 100% ulatuses abikõlbulikest kuludest.

Nuutri jõel asuva Kärdla elektrijaama paisude kalapääsu ehituslik projektlahendus nägi ette kalade rändetee avamise lahendusena alumise paisu likvideerimise, ülemise paisu juures senise jõe paisutuskõrguse säilitamise ning jõesängi kujundamise kärestikuks ülemisest paisust allavoolu. Kalapääsu ehitustööd viidi läbi 2017. a augustis. Tööde teostajaks oli AS Tariston. Ehitustööde läbiviimist jälgis ihtüloog Rein Järvekülg 2017. a augustis kahel korral, 15.08.2017 ja 23.08.2017. Töö lõppülevaatus teostati 04.09.2017. Rein Järvekülje arvamusel tagab rajatud kalapääs soodsad rändetingimused kõigile Nuutri jões esinevatele kalaliikidele ning eeldatavasti sobib elupaigaks forelli noorjärkudele jt ritraalse eluviisiga kalaliikidele.

emkf 2014 2020 logo embleemiga h 426