Toimetulekutoetuse taotlemine Kõrgessaares

Märtsikuu toimetulekutoetuse taotluse ajad on:

14. märts Valitsejamajas kell 11.00-12.30
17. märts Kõrgessaare teeninduspunkt kell 10.00-12.00
19. märts Kõrgessaare teeninduspunkt kell 10.00-12.00
koos pere eluasemekulusid ja tulusid tõendavate dokumentidega.

Info telefonil 46 22493 Larissa Babõnina