Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Tänukiri

Tänukirja andmise eesmärk on tunnustada füüsilisi või juriidilisi isikuid. Ettepanekud valla tänukirja andmiseks esitatakse Hiiu valla elanike, vallas tegutsevate juriidiliste isikute ja muude ühenduste poolt vallavalitsuse kantseleisse paberkandjal või e-kirjaga hiljemalt iga aasta 5. jaanuariks. Vallavalitsus vaatab läbi tähtaegselt esitatud ettepanekud ja otsustab tänukirjade saajad.

Tänukirjad antakse saajatele üle koos rinnamärgiga Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril.

Hiiu valla tänukirja saajad 2017. aastal

Maiu Aasma - südamega tehtud töö eest Taluturu eestvedajana
Kaja Antons - ettevõtluse edendamise ja panustamise eest valla arengusse
Lille Mäeumbaed - südamega tehtud töö eest Hiiumaa käsitöö edendajana
Valeri Gramakovski - südamega tehtud töö eest Hiiu valla põhihariduse innovaatorina
Kairi Hiis - pikaajalise panuse eest Hiiumaa laste heaks
Ellen Jõhvik - suurepärase töö eest laste maailmapildi avardamisel
Kaja Kässer - suurepärase töö eest hiidlaste maailmapildi avardamisel
Toivo Pruul - südamega tehtud töö eest maailma parima hiidlasest kergejõustiku treenerina
Eda Tärk - südamega tehtud töö eest orienteerumisspordi eestvedajana
Mart Mõniste - südamega tehtud töö eest Hiiumaa ajaloopärandi hoidmisel ja tutvustamisel
Kaia Saarna-Lauri - südamega tehtud töö eest hiiumaise ehtekunsti edendajana
Valev Sein - südamega tehtud töö eest Hiiumaa kunstielu elavdajana
Andrus Roosa - südamega tehtud töö eest Hiiumaa kultuuripärandi kogumisel
Anne Allikas - hea töö eest Hiiu valla ilmestamisel
Rein Varep- hea töö eest Hiiu valla ilmestamisel
OÜ Ristnaotsa - südamega tehtud töö eest kalaköögi eestvedajatena
MTÜ Jääk ja Praak - südamega tehtud töö eest keskkonnateadliku sotsiaalse ettevõtluse eestvedajana
Hiiumaa Jooksugrupp MTÜ - südamega tehtud töö eest terviseedenduslike ürituste eestvedajatena
Lestalaev „Lisette“ meeskond - Hiiumaa mereajaloo hoidmise ja tutvustamise eest
Kärdla Ratsupäevad, Hiiumaa RSK- hea töö eest ratsaspordi edendajatena
Kärdla Perearstid OÜ- südamega tehtud töö eest hiidlaste tervise hoidjatena
Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste Selts MTÜ- hea töö eest Hiiumaa merepääste turvalisuse tagamisel

Hiiu valla tänukirja saajad 2016. aastal

Kersti Ojasalu – Kärdla Nukuteatri edendamise eest
Katre Nõmmerga – hea töö eest abipolitseinikuna
Kait Holtsmann - hea töö eest abipolitseinikuna
Tiina Mikk - hea töö eest Kõrgessaare Perearstikeskuse arstina
Agu Takis – südamega tehtud töö eest jahimajanduse arendajana ning kirjamehena
Tiiu Valdma – pikaajalise ja südamega tehtud töö eest tekstiilikunsti edendajana
Maria Valdma – kaasaegse ehtekunsti näituse HOTELL korraldamine Reigi pastoraadis
Dmitri Bulgakov - südamega tehtud töö eest festivali Homecoming eestvedajana
Pille Paulus – südamega tehtud vabatahtliku töö eest
Anu Saue – sportlik eeskuju läbi sajandite, segaultraveteranide klassis, rogaini ehk 24-tunnise orienteerumisjooksu 2015.a maailmameistrivõistluste hõbe
Toivo Saue – sportlik eeskuju läbi sajandite, segaultraveteranide klassis, rogaini ehk 24-tunnise orienteerumisjooksu 2015.a maailmameistrivõistluste hõbe
Tiina Hinno – hea töö eest Kärdla Lasteaia direktorina
Sirje Garamaga – hea töö eest Lasteaed Vigri direktorina
Kulla Nabbi- kolleegide toetamise ning aastate pikkuse usina töö eest valla heaks
Kairi Priit- aastate pikkuse suurepärase panuse eest valla kodanike heaks
Maire Türnpuu – aastate pikkuse suurepärase panuse eest valla heaks
Jaanus Valk - pikaajalise ja südamega tehtud töö eest
Tiia Liibert – vallavalitsuse hallatavate asutuste ühendamisega seotud suure panuse ja pühendumise eest
Kairi Hiis – oma valdkonna töö eduka ümberkorraldamise ning õigusaktide ühtlustamise eest
MTÜ Hiiumaa kino – kinokultuuri edendamise eest
Hiiumaa Käsitööselts MTÜ – rahvuskultuuri edendamise eest
MTÜ Hiiumaa Militaarajalooselts – ajaloopärandi hoidmise ning tutvustamise eest
Hiiumaa loovisikute vabaühendus HiKu - Nelja Nurga Galerii eduka tegevuse eest
MTÜ Hiiumaa Teabekapital – silmapaistva töö eest Hiiumaa Koguteose väljaandmisel
ALMA Racing Team - suurepärase Kärdla rahvasprindi korraldamise eest
Jaan Kallisma - hea töö eest Võidupüha paraadi ja Maakaitsepäeva korraldustoimkonna liikmena
Ille Kivistu - hea töö eest Võidupüha paraadi ja Maakaitsepäeva korraldustoimkonna liikmena
Kuido Tõnurist - hea töö eest Võidupüha paraadi ja Maakaitsepäeva korraldustoimkonna liikmena
Mart Reino - hea töö eest Võidupüha paraadi ja Maakaitsepäeva korraldustoimkonna liikmena
Taimo Juhe - hea töö eest Võidupüha paraadi ja Maakaitsepäeva korraldustoimkonna liikmena
Marge Vähter - hea töö eest Võidupüha paraadi ja Maakaitsepäeva korraldustoimkonna liikmena
Karin Rünkorg - hea töö eest Võidupüha paraadi ja Maakaitsepäeva korraldustoimkonna liikmena
Liili Eller - hea töö eest Võidupüha paraadi ja Maakaitsepäeva korraldustoimkonna liikmena
Kristjan Ojasoo  - hea töö eest Võidupüha paraadi ja Maakaitsepäeva korraldustoimkonna liikmena
Katrin Sarapuu - hea töö eest Võidupüha paraadi ja Maakaitsepäeva korraldustoimkonna liikmena
Ermo Mäeots - hea töö eest Võidupüha paraadi ja Maakaitsepäeva korraldustoimkonna liikmena
Piret Sedrik - hea töö eest Võidupüha paraadi ja Maakaitsepäeva korraldustoimkonna liikmena
Riho Rahuoja - hea töö eest Võidupüha paraadi ja Maakaitsepäeva korraldustoimkonna liikmena
Kaitseliidu Hiiumaa malevkond – suurepärase koostöö eest Võidupüha paraadi ja Maakaitsepäeva korraldamisel

Hiiu valla tänukirja saajad 2015. aastal

Kalle Viin – Pikaajalise ja südamega tehtud töö eest
Ludmilla Träder - Pikaajalise ja südamega tehtud töö eest
Linda Kiivit – Pikaajalise ja südamega tehtud töö eest
Artur Valk – Hea töö eest Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse juhatajana
Leelo Sarapuu – Hea töö eest Kõrgessaare Raamatukogu direktorina
Marika Võsamaa – Hea töö eest Kärdla Linnaraamatukogu direktorina
Elle Voolma – Hea töö eest Kärdla Sotsiaalkeskuse juhatajana
Margit Kagadze – Hea töö eest Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse HUPS juhatajana
llle Savioja – Hea töö eest Kärdla Kultuurikeskuse direktorina
Jahtklubi DAGO: Avamerejaht Olympic meeskond - Silmapaistvate tulemuste eest jahtklubi DAGO avamerejahi Olympic meeskonna liikmena:
Tiit Vihul, kapten
Indrek Ulla
Meelis Pielberg
Raul Grigorjev
Tanel Trööp
Aivar Kaljumäe
Raul Vane
Tarmo Vesberg
Priit Tammemägi
Ilmar Rosme
Liili Eller – Omavalitsuste vahelise koostöö eest Hiiu valla moodustamisel
Inge Elissaar – Omavalitsuste vahelise koostöö eest Hiiu valla moodustamisel
Riho Sõrmus – Hea töö eest SA Kärdla Sadam nõukogu liikmena
Aivar Kogermann – Hea töö eest SA Kärdla Sadam nõukogu liikmena
Kaidi Nõmmerga – Hea töö eest SA Kärdla Sadam nõukogu liikmena
Arvo-Jüri Rist – Südamega tehtud töö eest maailma parima hiidlasest kabe treenerina
Helle-Mare Kõmmus – Pikaajalise ja südamega tehtud töö eest rahvakultuuri edendajana
Kärolin Puusild – Silmapaistva aktiivse tegevuse eest noorte eestvedajana
Marianna Liik – Euroopa filmimuusika ja -heli festivali SoundTrack_Cologne 11 laureaat
Hiiu Kalur – Ettevõtluse edendamise ja panustamise eest valla arengusse
Lii Romandi – Suurepärase töö eest laste maailmapildi avardamisel
Svetlana Reinmets – Suurepärase töö eest laste maailmapildi avardamisel
M ja P Nurst AS – Ettevõtluse edendamise ja panustamise eest valla arengusse
Estpak Plastik AS – Ettevõtluse edendamise ja panustamise eest valla arengusse
Lade OÜ – Ettevõtluse edendamise ja panustamise eest valla arengusse
Vesset OÜ – Ettevõtluse edendamise ja panustamise eest valla arengusse
Marge Vähter – Kaitseliitlase olemuse edasiandmise eest
Aadi Kaasik – Kaitseliitlase olemuse edasiandmise eest

Hiiu valla tänukirja saajad 2014. aastal

Aili Küttim - Omavalitsuste vahelise koostöö eest Hiiu Valla moodustamisel
Helika Villmäe - Omavalitsuste vahelise koostöö eest Hiiu Valla moodustamisel
Katrin Sarapuu - Omavalitsuste vahelise koostöö eest Hiiu Valla moodustamisel
Ivo Eesmaa - Omavalitsuste vahelise koostöö eest Hiiu Valla moodustamisel
Jüri Ojasoo - Hea töö eest sadama nõukogu liikmena Kärdla sadama arendamisel
Heli Harak - Aktiivse ühiskondliku elu edendamise eest
Jaanika Kuusk - Suurepärase töö eest lasteaialaste maailmapildi avardamisel
Kady Ruus - Hea töö eest Kõrgessaare Perearstikeskuse pereõena
Lehte Nigul - Hea töö eest Hiiumaa Pensionäride Ühenduse juhatuse liikmena
Mai Sinilaid - Hea töö eest Kärdla linna kaunistamisel
Merle Salusoo - Hea töö eest MTÜ Hiiumaa Lastekaitse Ühingu esinaisena
Stella Suitso - Hea töö eest võimlemisringide juhendajana
Vahur Tülp - Hea töö eest Kärdla linna ilmestamisel
Kärdla Ühisgümnaasiumi õpilasesindus - Aktiivse koolielu edendamise eest
Adele Vaks - Silmapaistva tulemuse eest G. Verdi teemalisel esseekonkursil
Riin Viigipuu - Silmapaistva tulemuse eest 2013. aasta vabariiklikul bioloogia olümpiaadil
Indra Kutser - Silmapaistvate tulemuste eest spordis
Lembit Sauer - Spordiajaloo pikaajalise talletamise eest
Leo Kaldmaa - Sportlik eeskuju läbi sajandite
Martin Juhe ja Rain Juhe - Silmapaistvate tulemuste eest rahvarallis