Vallapreemia

Hiiu vallapreemia eesmärk on väärtustada ning avaldada tunnustust isikule või ettevõttele, kes on aidanud kaasa Hiiu valla arengule. Vallapreemia on rahaline preemia füüsilisele või juriidilisele isikule silmapaistva tegevuse eest valla huvides.

Volikogu otsusega määratakse vallapreemia pälvinud isikule ühekordne rahaline preemia, mille suuruse kinnitab igakordselt volikogu. Põhjendatud kaalutlustel võib volikogu vallavalitsuse ettepanekul teha otsuse jooksval aastal vallapreemia mitte välja anda. Vallapreemia pälvinud isikule antakse Hiiu valla aastapäeval, 30. oktoobril, üle vastav preemia, tunnustusavaldus (tänukiri vms) ja rinnamärk. Vallapreemia pälvinud isiku nimi ning teenete loetelu kantakse valla Auraamatusse.

Hiiu vallapreemia laureaadid:

2014 Ülari Kaibald
2015 Mati Nurs
2016 Anu Saue

 

Eelnevalt Kärdla linna preemia pälvinud isikud:
1993 Hedi Maar, Tiiu Valdma, Toivo Pruul
1994 Ülle Kuuse, Helve Rakaselg
1995 Elsa Nurmik, Aili Salumaa
1996 Eva Kõmmus, Jaanus Jalakas, Ants Vahtras
1997 Salme Elgas, Vilma Tikerpuu, Ene Eimre, Anu Mühlberg
1998 Tiiu Masing, Ott Lambing
1999 Aili Kibuspuu, Lea Sibul-Poola
2000 Helle-Mare Kõmmus, Kristiina Harjak
2001 Viljo Liik, Aune Ork
2002 Koit Randus, Maimo Hõbessaar
2003 Ruta Mihelson, Ott Epner
2004 Maret-Virve Kõmmus, Siim Liik
2005 Kärdla ÜG ÕOV, Mati Kiiver
2006 Raivo Kibuspuu, Eveli Saue
2007 Lembit Sauer, Merike Tingas
2008 Ly Kaups, Ere Naat, Sulev Matto
2009 Tiina Kaev, Eda Tärk, Hannes Vaidla
2010 Milvi Tikka, Jaanus Berkmann
2011 Kaupo Valting
2012 Timo Lige
2013 Rein Maalmeister

 

Eelnevalt Kõrgessaare valla preemia pälvinud isikud:
1999 Liia Toom, Aili Soop
2000 Lii Kohari
2001 Agu Tammeveski
2002 Ivo Mänd
2003 Helgi Põllo, Tõnis Ülemaantee
2004 Velli Barinov
2005 Enn Auksmann
2006 Artur Valk
2007 Jaan Puusepp
2008 Laili Lutsar
2009 Tiina Lilp
2010 Katrin Sarapuu
2011 Olev Valk
2012 Kaido Kiin
2013 Alfred Sülla, Andrus Roosa