Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Hiiu valla valimiskomisjoni otsus

HIIU VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Kärdla, 28. oktoober 2013 nr 7

Hiiu Vallavolikogu liikmete registreerimine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõiked 1 ja 3 ning tulenevalt Hiiu Vallavolikogu 20.oktoobri 2013 valimistulemustest, Hiiu valla valimiskomisjon

otsustab:

1. Registreerida Hiiu Vallavolikogu liikmed:

Valimisliit Üks Hiiumaa
Jaanus Valk
Margit Kagadze
Katrin Sarapuu
Jaanus Berkmann
Aili Küttim
Aivi Telvik

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Georg Linkov
Annely Veevo
Tiit Harjak
Indrek Ulla
Triin Salin
Sulev Matto

Eesti Reformierakond
Tarmo Kriis
Artur Valk

Eesti Keskerakond
Ants Vahtras
Tarmo Rajang

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Ivo Eesmaa
Lembit Vainumäe

Valimisliit Vabad Hiiumaa Kodanikud
Inge Talts

2. Avaldada otsus 29. oktoobril 2013 ajalehes „Hiiu Leht" ning Hiiu valla kodulehel aadressil www.hiiuvald.ee.

3. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja Hiiu Vallavolikogu liikmete volitused algavad käesoleva otsuse avalikustamisele järgneval päeval, so 30. oktoobril 2013.

4. Otsus jõustub allakirjutamisega.

5. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 64 alusel võib huvitatud isik esitada
otsuse peale kaebuse Hiiu maakonna valimiskomisjonile. Kaebus esitatakse Hiiu maakonna
valimiskomisjonile kolme paeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Helika Villmäe
Valimiskomisjoni esimees