HIIU VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA 2016 – 2027

https://www.riigiteataja.ee/akt/427012017011
HIIU VALLA ÜVK AK 2016-2027
LISA 1 Hiiu valla investeeringuprogrammi projektide jääkväärtuste arvutused
LISA 2.1 Hiiu Finantsprojektsioonid - Tabel 1 Eeldused
LISA 2.2 Finantsprojektsioonid - Tabel 2 Finantsanalüüs, tulud ja kulud
Lisa 3.1 Põhjavee analüüsid
Lisa 3.2 Joogivee analüüsid
Lisa 3.3 Reo- ja heitvee analüüsid
Lisa 4.1 Hiiu valla ÜVK AK Vesi KÄR 1
Lisa 4.2 Hiiu valla ÜVK AK Kanal KÄR 2
Lisa 4.3 Hiiu valla ÜVK AK Sademetevesi KÄR 3
Lisa 4.4 Hiiu valla ÜVK AK Vesi KÕR 1
Lisa 4.5 Hiiu valla ÜVK AK Kanal KÕR 2
Lisa 4.6 Hiiu valla ÜVK AK Sademetevesi KÕR 3
Lisa 4.7 Hiiu valla ÜVK AK Vesi LAU 1
Lisa 4.8 Hiiu valla ÜVK AK Kanal LAU 2
Lisa 4.9 Hiiu valla ÜVK AK Sademetevesi LAU 3