Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

KOOSTÖÖLEPE
aastateks 2016-2017
Kõrgessaares, 3. juuli 2016

Koostöölepe määrab Hiiu valla valitsemiskoalitsiooni üldised valitsemispõhimõtted 2016-2017. aastaks.

Allakirjutanud kinnitavad, et:
- sõlmivad koostööleppe heas usus ja eeldusel, et allakirjutanutel ei ole leppe
allkirjastamise järgselt mistahes teisi valitsemislepinguid;
- osalevad valitsemisel täie vastutustundega ning lähtuvad valikute tegemisel valla kui
terviku huvidest;
- teevad kõik endast oleneva valla terviklikuks arenguks ning otsuste tegemisel lähtuvad koostööleppes välja toodud üldistest valitsemispõhimõtetest;
- allakirjutanud vallavolikogu liikmed hääletavad istungil oma südametunnistuse, tõekspidamiste või koalitsioonikoosolekul kokku lepitu põhjal – hääle andmise survestamine on lubamatu.


Üldised valitsemispõhimõtted
1. Lähtutakse konservatiivsest eelarvepoliitikast, et parandada Hiiu valla investeerimisvõimekust. Avaliku raha kasutamine hoitakse avalikuna.
2. Juurutatakse demokraatlikku juhtimist, erakondade ülest koostööd ja suurendatakse kodanike kaasatust otsustusprotsessidesse.
3. Tehakse koostööd kõikide Hiiumaa omavalitsustega, et täita saare arengule suunatud eesmärke.
4. Üldiste valitsemispõhimõtete alusel töötatakse välja tegevusplaan aastateks 2016-2017.

Hiiu vallavolikogu liikmed:
Jüri Ojasoo, Eesti Reformierakond
Artur Valk, Eesti Reformierakond
Jaanus Valk, Valimisliit Üks Hiiumaa
Aili Küttim, Valimisliit Üks Hiiumaa
Jaanus Berkmann, Valimisliit Üks Hiiumaa
Imre Kivi, Valimisliit Üks Hiiumaa
Toomas Saal, Valimisliit Üks Hiiumaa
Lembit Vainumäe, Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Ants Vahtras, Eesti Keskerakond
Tarmo Rajang, Eesti Keskerakond
Inge Talts, Valimisliit Vabad Hiiumaa Kodanikud