Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Koostöölepe aastateks 2016-2017

KOOSTÖÖLEPE
aastateks 2016-2017
Kõrgessaares, 3. juuli 2016

Koostöölepe määrab Hiiu valla valitsemiskoalitsiooni üldised valitsemispõhimõtted 2016-2017. aastaks.

Allakirjutanud kinnitavad, et:
- sõlmivad koostööleppe heas usus ja eeldusel, et allakirjutanutel ei ole leppe
allkirjastamise järgselt mistahes teisi valitsemislepinguid;
- osalevad valitsemisel täie vastutustundega ning lähtuvad valikute tegemisel valla kui
terviku huvidest;
- teevad kõik endast oleneva valla terviklikuks arenguks ning otsuste tegemisel lähtuvad koostööleppes välja toodud üldistest valitsemispõhimõtetest;
- allakirjutanud vallavolikogu liikmed hääletavad istungil oma südametunnistuse, tõekspidamiste või koalitsioonikoosolekul kokku lepitu põhjal – hääle andmise survestamine on lubamatu.


Üldised valitsemispõhimõtted
1. Lähtutakse konservatiivsest eelarvepoliitikast, et parandada Hiiu valla investeerimisvõimekust. Avaliku raha kasutamine hoitakse avalikuna.
2. Juurutatakse demokraatlikku juhtimist, erakondade ülest koostööd ja suurendatakse kodanike kaasatust otsustusprotsessidesse.
3. Tehakse koostööd kõikide Hiiumaa omavalitsustega, et täita saare arengule suunatud eesmärke.
4. Üldiste valitsemispõhimõtete alusel töötatakse välja tegevusplaan aastateks 2016-2017.

Hiiu vallavolikogu liikmed:
Jüri Ojasoo, Eesti Reformierakond
Artur Valk, Eesti Reformierakond
Jaanus Valk, Valimisliit Üks Hiiumaa
Aili Küttim, Valimisliit Üks Hiiumaa
Jaanus Berkmann, Valimisliit Üks Hiiumaa
Imre Kivi, Valimisliit Üks Hiiumaa
Toomas Saal, Valimisliit Üks Hiiumaa
Lembit Vainumäe, Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Ants Vahtras, Eesti Keskerakond
Tarmo Rajang, Eesti Keskerakond
Inge Talts, Valimisliit Vabad Hiiumaa Kodanikud

VALLAVOLIKOGU ESIMEHE SELGITUSED EELNÕUDELE

Toon välja mõned päevakajalisemad teemad, mis 28.jaanuari Hiiu vallavolikogus arutamisele tulevad.

STRUKTUUR

Kuna organisatsioon ei ole kunagi lõpuni “valmis”, on ka Hiiu vallavalitsuse struktuur pidevas muutumises, et ajaga, võimaluste ja vajadustega kaasas käia. Kuna hetkel on nii riik kui seeläbi ka kohalikud omavalitsused liikumas avaliku sektori osa vähendamise suunas, siis ei saa ka meie sellest mööda vaadata.

Loe edasi: VALLAVOLIKOGU ESIMEHE SELGITUSED EELNÕUDELE